Bank Partnership

เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต* เมื่อใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน www.indexlivingmall.com เท่านั้น
 • รับส่วนลด 5% สูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป เมื่อกรอกโค้ด*
 • • เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • • ส่วนลดดังกล่าวจะคำนวณจากยอดรวมการสั่งซื้อสินค้า หลังหักส่วนลดรายการสินค้าแล้ว
 • • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการทุกประเภท ค่าจัดส่งสินค้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ที่ Index Living Mall ทุกสาขา
 • • ตั่งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น
  2. รับเครดิตเงินคืน* เมื่อใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน www.indexlivingmall.com ครบตามที่กำหนด
 • • ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่น ตั่งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น
 • • เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • • เฉพาะโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงศรี เริ่มตั่งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น
  3. แลกรับเครดิตเงินคืน* เมื่อใช้จ่ายหรือชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่าน www.indexlivingmall.com ครบตามที่กำหนด
 • • ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่นตั่งแต่วันที่ 01 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น
 • • เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • • เฉพาะโปรโมชั่นบัตรเครดิตกรุงศรี เริ่มตั่งแต่วันที่ 04 ก.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 เท่านั้น
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด